Holders

Delta Holder

Delta Holder Wall-mounted Holder for Fire Extinguisher

Holder

Holder Wall-mounted Holder for Fire Extinguisher

Standard Holder

Standard Holder Wall-mounted Holder for Powder Fire Extinguisher

Holder

Holder Wall-mounted Holder for Fire Extinguisher